szkolenia

Centrum Kreatywności ToTu oferuje profesjonalne szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych. Trenerzy współpracujący z naszym Centrum posiadają wszelkie uprawnienia do wydawania zaświadczeń szkoleniowych. Pasjonaci swojej pracy trenerskiej to przede wszystkim osoby przyjeżdżające z odległych miast Polski, dlatego spotkanie z nimi w naszym Centrum Kreatywności jest jedyną niepowtarzalną okazją.

UWAGA! JESTEŚMY W STANIE ZAPROPONOWAĆ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KLIENTA.

Metoda dramy w profilaktyce i edukacji

 

Szkolenie, które Państwu oferujemy to 20-godzinne zajęcia, podczas których przekazujemy wiedzę z zakresu wybranych technik dramowych, struktury warsztatu dramowego oraz możliwości zastosowania dramy w pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • poznanie technik użytecznych w pracy profilaktycznej i edukacyjnej z różnymi grupami (rozgrzewki dramowe, fotografie, karty ról, stymulatory),
  • stworzenie własnych narzędzi dramowych,
  • imienne zaświadczenia uczestnictwa uznawane w procesie certyfikacji trenerów dramy,
  • materiały edukacyjne.

Maks. ilość uczestników: 14 osób

 

O DRAMIE…

Drama to metoda pracy z grupą bazująca na naturalnych zdolnościach człowieka do zabawy oraz wcielania się w różne role. Angażuje uczestników na poziomie fizycznym, intelektualnym oraz emocjonalnym. Uczestnicy będąc w tzw. płaszczu roli zdobywają doświadczenia, wiedzę, umiejętności, które mogą potem wykorzystać w realnym świecie.

 

Prowadzenie:

Agnieszka Buśk – absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej (Twórcza resocjalizacja w WSNS Pedagogium w Warszawie). Członkini Zarządu SPD STOP-KLATKA, trenerka dramy (ponad 1200 godzin przeprowadzonych warsztatów) i koordynatorka projektów dramowo-teatralnych. Pracy metodą dramy uczyła się m.in. od prof. Johna Somersa i Fiony McBeth oraz polskich absolwentów wydziału Dramy na Uniwersytecie w Exeter. Ukończyła szkołę trenerską organizowaną przez House of Skills, gdzie zdobywała wiedzę z zakresu procesów grupowych oraz metodyki szkolenia osób dorosłych. Od 2007 r. realizuje zajęcia dramowe dla dzieci i młodzieży (m.in. w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy, antydyskryminacji oraz rozwijania kreatywności), równolegle prowadzi szkolenia i konsultacje dla osób uczących się pracy dramą. Współtworzy i realizuje interaktywne spektakle edukacyjne i profilaktyczne.

Termin szkolenia: październik 2014 (dokładny termin już wkrótce)

Koszt szkolenia: 400 złotych od osoby

 


 

ZAJĘCIA KONSULTACYJNE – PRACA Z TRUDNĄ KLASĄ

Proponujemy Państwu unikalny warsztat, skierowany do szkól, w których są trudne klasy, z którymi nie radzą sobie nauczyciele. Proponowana procedura wynika z wielu lat doświadczeń pracy z dziećmi, systemami je wychowującymi i konsultacji szkół czy nauczycieli.

Konsultacją i diagnozą zajmie się TOMASZ KOŁODZIEJCZYK – socjolog, psychoterapeutA i wychowawca, trener-edukator Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współautor programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz Inaczej”, wieloletni pracownik Ośrodka resocjalizacji dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Łodzi

Zajęcia te obejmują:

1. Przygotowanie wcześniej przez wychowawcę diagnozy klasy i najtrudniejszych uczniów ( według przesłanych przez nas schematów diagnostycznych)
2. Obserwacji kilku ( 2 lub 3) zajęć lekcyjnych tej klasy z różnymi nauczycielami
3. 90 minutowego spotkania z wychowawcą klasy dotyczącego kierunków pracy z tą klasą
4. 45 minutowego spotkania wychowawcy klasy z dyrekcją szkoły i pedagogiem szkolnym dot. umiejscowienia sposobu pracy z tą klasą w systemie szkolnym
5. 90 minutowego Spotkania wszystkich nauczycieli pracujących w tej klasie
( dyrekcja opcjonalnie bierze w nim udział) dot. doświadczeń i zasad pracy z tą klasą

 

Czas trwania zajęć –  ok. 10 godzin edukacyjnych rozłożonych w ciągu 1 dnia na terenie szkoły

 

• Uczestnicy warsztatów przygotowujący do prowadzenia go otrzymują zaświadczenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli uwzględniane przy awansie zawodowym nauczycieli
• Uczestnicy warsztatów otrzymują specjalne autorskie materiały dotyczące omawianej tematyki

 

Termin najbliższego spotkania konsultacyjnego – do ustalenia (w zależności od potrzeb szkoły)

Cena – do uzgodnienia