Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców

 

Zapraszamy na zajęcia skierowane do rodziców. Warsztat umiejętności wychowawczych to przede wszystkich sztuka komunikowania się bez przemocy, praktyczne metody radzenia sobie z agresją dzieci, praca nad porządkiem i harmonią w domu i w kontakcie z naszymi bliskimi oraz skuteczna współpraca z dzieckiem.
Warsztat skierowany jest dla tych osób, którzy mają w domu nastolatka, ale również tym, którzy nie mają pomysłu na opanowanie zbuntowanego malucha.

Dzięki tym zajęciom dowiesz się:
– jak skutecznie współpracować ze swoim dzieckiem
– jak skutecznie reagować w sytuacjach trudnych
– w jaki sposób stawiać nietoksyczne ograniczenia swojemu dziecku
– w jaki sposób mówić wprost o swoich uczuciach i potrzebach
– co oznacza empatyczne słuchanie swojego dziecka

Zajęcia poprowadzi: Tomasza Kołodziejczyka, socjolog, psychoterapeuta i wychowawca, trener-edukator Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współautor programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz Inaczej”, wieloletni pracownik Ośrodka resocjalizacji dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Łodzi.
Tomasz Kołodziejczyk prowadzi Pracownię Działań Edukacyjnych, czyli projekt edukacyjny skierowany do ludzi, którzy pracują i wychowują dzieci – szczególnie zaś do nauczycieli, wychowawców i rodziców. Jego celem, jest wspieranie dorosłych w ich rozwoju osobistym i profesjonalnym – po to, by poprawić sytuację dzieci.

Kilka słów od trenera:
„Świat zmienia się coraz szybciej – młodzi ludzie mają coraz więcej swobody i przestrzeni do decydowania o sobie, a równocześnie coraz częściej, mniej wsparcia w dorosłych oraz jasnych normach i wartościach. Potrzebują nas, a równocześnie coraz trudniej jest im brać od nas to, czego potrzebują.
Ta sytuacja jest wyzwaniem dla nas, dorosłych – rodziców, nauczycieli i wychowawców.
Głęboko wierzymy w to, że problemy, które się w tych relacjach pojawiają są szansą dla nas wszystkich – szansą na przekraczanie własnych ograniczeń i poprawę sytuacji innych ludzi i świata.
Ważne też, żeby tych problemów nie spychać i liczyć na to, że same się rozwiążą , ale uważnie je rozwiązywać. Uważnie, czyli ze spokojem, szacunkiem i zdecydowaniem. Z uwagą na innych – ich potrzeby, przeżycia i cele. Z uwagą na siebie – swoje emocje, chęci i postawy oraz to, jak wpływamy na innych. I wreszcie z uwaga na nas – na relacje między nami, na grupę, którą tworzymy oraz na to, by wszyscy znaleźli w niej dobre miejsce.

Czas trwania warsztatów: 20h
Termin warsztatów: weekend do ustalenia po zebraniu się grupy
Koszt warsztatów: 300zł (w koszt warsztatów wliczone są dwa ciepłe posiłki oraz napoje, kawa i herbata)