Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu można skorzystać z oferty zajęć dodatkowych takich jak:

  • zajęcia z Integracji Sensorycznej
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Zajęcia z Integracji Odruchów Wczesnodziecięcych
  • konsultacje wychowawcze dla rodziców
  • logopeda
  • terapia pedagogiczna

 

tworzona dekoracja